Samen ontwikkelen met het netwerk

Samen ontwikkelen we interventies die bijdragen aan betere kwaliteit en doorstroom van geestelijke gezondheidszorg. Lees hier over onze projecten van 2020.

WIJS

WIJS is het verwijsadviesbureau voor geestelijke gezondheid in Noord-Limburg. Met onderstaande afbeeldingen ziet u onze klantreis:

Lees hier verder: WIJS

Consultatieplatforms in de huisartsenpraktijk

In 2020 hebben de huisartspraktijken gebruik kunnen maken van twee consultatieplatforms, namelijk:

  1. Via VitalHealth, waarbij de communicatie met de consultant verloopt vanuit het dossier. De consultant heeft inzage in een deel van het dossier. Het voordeel van consulteren via VitalHealth is dat verslaglegging direct in het dossier staat.
  2. Via 123 Consultatie, een regionaal platform waarbij je op elk moment van de dag kunt kijken of er een consultant beschikbaar is. Het is via dit platform mogelijk om anoniem vragen te stellen.

1. Consultatie via VitalHealth in 2020

Provico heeft met 30 zorgaanbieders een contract gesloten zodat huisartsen bij deze zorgaanbieders kunnen consulteren. Daarnaast zijn er nog 20 partners waar huisartsen terecht kunnen voor consultatie maar waarmee Provico geen contract heeft. Het gaat hierbij vaak om niet betaalde consultaten, denk aan Tolentelefoon.

Er is in 2020 1214 keer geconsulteerd. Dat staat gelijk aan 11% van de patiënten die bij de poh-ggz zijn geweest. Een consultatie duurde gemiddeld 31 minuten. Hieronder staan de aantallen consultaties per type behandelaar in de ggz:

  • 349 - Gz-psycholoog
  •   29 - Psychotherapeut
  • 360 - Klinisch psycholoog
  • 200 - Combinatie klinisch psycholoog en sexuoloog
  • 276 - Psychiater

2. Consultatie voor Huisartsen en poh’s via 123Consultatie

Sinds maart is 123 Consultatie actief als consultatieplatform. Ongeveer 30 consultatiegevers van Vincent van Gogh, Centiv en een aantal praktijken zijn beschikbaar voor consultatie.

Klik hier voor meer informatie

Weg van de wachtlijst

In 2020 zijn we in de regio verder gegaan met het landelijke initiatief: Weg van de wachtlijst. In navolging van 2019 is dit onderwerp aan de orde geweest in overleg tussen Provico en haar netwerkpartners.

In Noord-Limburg hebben we een van de laagste wachtlijstcijfers volgens Vektis in vergelijking met de rest van het land. Desalniettemin zijn er individuele gevallen bekend waarin er sprake is van lange wachttijden voordat gestart wordt met een behandeling. We zien dit onder meer terug in het aantal patiënten dat gebruik maakt van overbruggingszorg. We spreken van overbruggingszorg wanneer een patiënt al is doorverwezen naar een volgende stap in de zorgketen, maar daar nog niet terechtkan en dus bij de poh-ggz in zorg blijft.

In 2020 was het percentage patiënten dat moest wachten op een volgende stap in de zorgketen en daarmee langer bij de huisartsenpraktijk in de zorg bleef gemiddeld: 3,4%. 

Lees hier verder: Weg van de Wachtlijst

Preventie in de huisartsenpraktijk

Een overzicht van het aanbod preventie cursussen voor volwassenen in de huisartsenpraktijk.

Sinds 2015 geven we preventie in de huisartsenzorg actief vorm in samenwerking met de preventiemedewerkers van Vincent van Gogh. Het aanbod onderscheidt zich van  door de specifieke expertise op het gebied van groepsprocessen en trainingen. Het groepsaanbod is in de loop der jaren uitgebreid en het aantal aanmeldingen - en daarmee het aantal uitgevoerde groepscursussen - aanzienlijk gestegen. In 2020 is de stijging van het aantal deelnemers aan preventie cursussen gestopt en zelfs gedaald (-15% ten opzichte van 2019). De belangrijkste oorzaak hiervan is Corona. Groepscursussen werden door Corona geannuleerd en mensen waren terughoudend met het starten van individuele cursussen.

Ervaringsdeskundigheid

Sinds 2017 is er een samenwerkingsverband tussen het Zelfregicentrum (ZRC) en Provico. Door de handen in een te slaan hebben ze de afgelopen jaren gewerkt aan het inzetten van individuele ervaringsdeskundige en herstelgroepen. Vanuit Provico ondersteunen we een aantal van deze groepen met de wens om dit steeds meer in samenwerking met de wijk verder vorm te geven.

Lees hier verder: Ervaringsdeskundigheid

Evie e-health

Evie is een regionale e-healthplatform. Evie staat voor e-health voor iedereen. De poh-ggz werken op dit platform, maar inmiddels ook andere aanbieders in de gb- en s-ggz. Dit betekent dat achter de schermen de patiënt op hetzelfde platform kan blijven werken en een eigen account heeft en dat de behandelaar in de volgende stap in de keten daar wellicht met andere content de patiënt verder kan begeleiden. Dit is een mooie opstap naar nog meer samenwerking in de keten.

Incidenten en Complimenten

Het verbeteren van de samenwerking tussen huisartsen en zorgorganisaties in de ggz of het sociaal domein staat hoog in het vaandel bij Provico. Vanaf eind 2019 heeft Provico het melden van incidenten of complimenten over en tussen zorgorganisaties geautomatiseerd middels een formulier op de kennisbank. Huisartsen en praktijkondersteuners kunnen op die manier eenvoudig een incident of compliment melden. 

Lees hier verder: Incidenten en complimenten

Zorgkaart Noord-Limburg

Provico heeft in 2020 samen met Medisch Coördinerend Centrum PxZorg een zorgkaart ontwikkeld voor Noord Limburg. Op deze zorgkaart zijn zorgorganisaties te vinden die lichamelijke- en of geestelijke gezondheidszorg bieden. Hiermee krijgen zorgprofessionals én patiënten inzicht in zorgverleners en hun expertise. Wij hopen op deze manier een bijdrage te kunnen leveren in het vinden van de best passende zorg in onze regio.

De zorgkaart is per 11 mei 2020 live gegaan. U kunt hem vinden op www.mccpxzorg.nl/zorgkaart en www.zorgkaartnoordlimburg.nl.

Op de zorgkaart staan meer dan 100 locaties waar inwoners van Noord Limburg terecht kunnen voor hulp en ondersteuning ten behoeve van hun geestelijke gezondheid. Het aanbod op de zorgkaart is divers en bestaat onder andere uit organisaties op het gebied van welzijn en preventie. De implementatie van de zorgkaart heeft zich in 2020 gericht op zorgprofessionals die deze kaart kunnen gebruiken om gericht te verwijzen. In 2021 is het de bedoeling dat de zorgkaart ook bij burgers onder de aandacht komt zodat zij deze kaart ook kunnen gebruiken in de zoektocht naar passende ondersteuning of zorg.

Klik hier voor de zorgkaart Klik voor meer informatie over de zorgkaart