Samen ontwikkelen met het netwerk

Samen ontwikkelen we interventies die bijdragen aan betere kwaliteit en doorstroom van geestelijke gezondheidszorg. Lees hier over onze projecten van 2021.

WIJS

WIJS is het verwijsadviesbureau voor geestelijke gezondheid in Noord-Limburg. Met onderstaande afbeeldingen ziet u onze klantreis:

WIJS
Samen ontwikkelen - groep mensen kijkend op laptop

Provico start met twee nieuwe projecten in een pilotfase

In het kader van het groeiend aantal mensen binnen de huisartsenpraktijk met ggz-problematiek en op de wachtlijst van de ggz gaan we vanuit Provico twee pilots draaien. In nauwe samenwerking met Vincent van Gogh en een klein aantal huisartspraktijken gaan we ons richten op twee onderwerpen:

  • Preventie van zorg en het ontwikkelen van een gecombineerde leefstijlinterventie voor cliënten op de wachtlijst voor een vorm van ggz zorg
  • Wijkgerichte ggz ontwikkelen op basis van multidisciplinaire inzet van middelen vanuit de ggz en de huisartsenzorg.
Provico pilot projecten

Consultatieplatforms in de huisartsenpraktijk:

In 2021 hebben de huisartspraktijken gebruik kunnen maken van twee consultatieplatforms, namelijk:

  1. Via VitalHealth, waarbij de communicatie met de consultant verloopt vanuit het dossier. De consultant heeft inzage in een deel van het dossier. Het voordeel van consulteren via VitalHealth is dat verslaglegging direct in het dossier staat.
  2. Via 123 Consultatie, een regionaal platform waarbij je op elk moment van de dag kunt kijken of er een consultant beschikbaar is. Het is via dit platform mogelijk om anoniem vragen te stellen.

1. Consultatie via VitalHealth in 2021: 

Provico heeft met 30 zorgaanbieders een contract gesloten zodat huisartsen bij deze zorgaanbieders kunnen consulteren. Daarnaast zijn er nog 20 partners waar huisartsen terecht kunnen voor consultatie maar waarmee Provico geen contract heeft. Het gaat hierbij vaak om niet betaalde consulten, denk aan Tolkentelefoon.

In totaal zijn er in 2021 11.914 unieke patiënten gedeclareerd en vergoed in het kader van deelname aan de DBC GGZ via Provico (in 2020 is er 1.214 keer geconsulteerd). De DBC declaratie vindt plaats per kwartaal. In onderstaande tabel is te zien hoeveel kwartaaldeclaraties er in 2021 voor deze patiënten geweest zijn:

Kwartaaldeclaraties patiënten 

Patiëntverwijzingen naar welke rollen 2021
Soorten consultatie 2021

2. Consultatie voor Huisartsen en poh’s via 123Consultatie: 

Sinds maart is 123 Consultatie actief als consultatieplatform. Ongeveer 30 consultatiegevers van Vincent van Gogh, Centiv en een aantal praktijken is beschikbaar voor consultatie.

Preventie in de huisartsenpraktijk:

Sinds 2015 geven we preventie in de huisartsenzorg actief vorm in samenwerking met de preventiemedewerkers van Vincent van Gogh. Het aanbod onderscheidt zich van door de specifieke expertise op het gebied van groepsprocessen en trainingen. Het groepsaanbod is in de loop der jaren uitgebreid en het aantal aanmeldingen - en daarmee het aantal uitgevoerde groepscursussen - aanzienlijk gestegen. 

In 2021 hebben 164 deelnemers aan de groepen deelgenomen, waarvan 4 niet-Provico deelnemers. Van het totale aantal deelnemers hebben 5 mensen een individueel aanbod gehad.

  • via ehealth
  • of door inkoop of creatie van zorg.

Het aantal deelnemers ten opzichte van 2020 en 2019 is verder gedaald. Door de plotselinge lockdown vanwege Covid-19 en er toen nog niet meteen online trainingen waren, zijn er in 2020 veel trajecten individueel afgemaakt en gestart.

In 2021 zijn de trainingen wel allemaal als online trainingen aangeboden. Veel mensen geven echter aan, dat ze de trainingen liever niet online willen volgen. Ze geven de voorkeur aan fysieke cursussen en zijn bereid te wachten tot deze weer mogelijk zijn.

De belangrijkste oorzaak hiervan is Corona. Groepscursussen werden door Corona geannuleerd en mensen waren terughoudend met het starten van individuele cursussen.

Aantal deelnemers preventiecursussen 2016-2021:

Preventie aantal deelnemers Provico 2016-2021 Preventie
Logo ZelfregieNL

Ervaringsdeskundigheid

Sinds 2017 is er een samenwerkingsverband tussen het Zelfregiecentrum (ZRC) en Provico. Door de handen in een te slaan hebben ze de afgelopen jaren gewerkt aan het inzetten van individuele ervaringsdeskundige en herstelgroepen. Vanuit Provico ondersteunen we een aantal van deze groepen met de wens om dit steeds meer in samenwerking met de wijk verder vorm te geven.

Ervaringsdeskundigheid

Evie e-health

Evie is een regionale e-healthplatform. Evie staat voor e-health voor iedereen. De poh-ggz werken op dit platform, maar inmiddels ook andere aanbieders in de gb- en s-ggz. Dit betekent dat achter de schermen de patiënt op hetzelfde platform kan blijven werken en een eigen account heeft en dat de behandelaar in de volgende stap in de keten daar wellicht met andere content de patiënt verder kan begeleiden. Dit is een mooie opstap naar nog meer samenwerking in de keten.

Incidenten en Complimenten

Het verbeteren van de samenwerking tussen huisartsen en zorgorganisaties in de ggz of het sociaal domein staat hoog in het vaandel bij Provico. Vanaf eind 2019 heeft Provico het melden van incidenten of complimenten over en tussen zorgorganisaties geautomatiseerd middels een formulier op de kennisbank. Huisartsen en praktijkondersteuners kunnen op die manier eenvoudig een incident of compliment melden. 

Incidenten
Samen praten aan tafel