Ervaringsdeskundigheid

Sinds 2017 is er een samenwerkingsverband tussen het Zelfregicentrum (ZRC) en Provico. Door de handen in een te slaan hebben ze de afgelopen jaren gewerkt aan het inzetten van individuele ervaringsdeskundige en herstelgroepen. Vanuit Provico ondersteunen we een aantal van deze groepen met de wens om dit steeds meer in samenwerking met de wijk verder vorm te geven.

Sinds 2017 is er een samenwerkingsverband tussen het Zelfregicentrum (ZRC) en Provico. Door de handen in een te slaan hebben ze de afgelopen jaren gewerkt aan:

  • Een individuele ervaringsdeskundige in te zetten in de huisartsenpraktijken die aangesloten zijn bij Provico. De individuele ervaringsdeskundige kan nadat het traject bij de poh-ggz is afgelopen of b.v. tijdens een wachttijd voor een volgende stap in de keten de patiënt bij staan in zijn traject
  • Het inzetten van een herstelgroep. Een herstelgroep is een groep van mensen die nadat hun begeleidingstraject binnen de huisartsenzorg is afgerond met elkaar onder leiding van een ervaringsdeskundige verder gaan in een groep die zaken met elkaar deelt, elkaar stimuleert. Mogelijk kan de deelname na een aantal keren worden afgerond of juist niet voor de individuele patiënt. De keus is aan de patiënt, maar met het duidelijk hebben aan verwachtingen aan de voorkant, zou de groep organisch kunnen groeien en krimpen op geleide van wat de burgers die hieraan deelnemen nodig hebben.

Vanuit Provico ondersteunen we een aantal van deze groepen met de wens om dit steeds meer in samenwerking met de wijk verder vorm te geven.

Herstelgroepen in de huisartsenpraktijk.

In 2019 zijn er 3 herstelgroepen actief binnen huisartsenpraktijk.

In 2020 zijn er ongeveer 65 patiënten begeleid met een gemiddelde aantal contacten van 5. Gemiddelde duur contact: 1,5 uur
Er zijn 88 patiënten bereikt door middel van beeldbellen met een gemiddeld aantal contacten van 5. Gemiddelde duur contact 1 uur.

Deze bijeenkomsten worden gegeven door 1 ervaringswerker/facilitator (betaald) en 1 co-facilitator, met maximale groepsgrootte van 10 deelnemers en een duur van 1,5 uur per keer. Tijdens de corona konden de herstelgroepen tijdelijk niet doorgaan. Er is steun op afstand aangeboden, daar hebben deelnemers geen gebruik van gemaakt.

In 2020 is door de komst van Corona het aanbod vanuit het zelfregiecentrum aangepast. Naast individuele face tot face contacten is het beeldbellen ontstaan. Twee Herstelgroepen hebben tijdelijk geen doorgang gehad.

Enkele deelnemers hebben steun gevonden bij elkaar dit buiten de groep om. Na de lock-down in het voorjaar van 2020 zijn de herstelgroepen weer fysiek van start gegaan.

Deze escaperoom daagt je uit!

Provico en het zelfregiecentrum zijn erg enthousiast over het participatiepalet, ontwikkeld door het zelfregiecentrum dat kan worden ingezet als methodiek naar participatie binnen én buiten de gezondheidszorg. Maar hoe laat je medewerkers binnen de gezondheidszorg op een interessante manier ervaren hoe dit kan worden toegepast.
Deze uitdaging gingen Roos Wegewijs en Tom van der Grinten aan als eindproject, voor het vak onderzoeken en ontwerpen (O&O).
Ongeveer 150 uur verder was daar de uitwerking.

Afgelopen woensdag was het zover, Roos en Tom gaven hun presentatie “de escaperoom over het participatiepalet”. Omdat er maar weinig mensen fysiek aanwezig konden zijn (lees 1,5m afstandsregel), was er ook digitaal publiek.

Bij binnenkomst werd je aandacht meteen gericht op het midden van de ruimte. Hier tref je een soort houten palet vol kleurige staven en vriendelijk gekleurde ledverlichting. Roos en Tom leidden iedereen vanuit het goed onderbouwde plan van aanpak (oriëntatie, pakket van eisen, analyse, Kessel ring toetsing en uitwerking eindconcept) naar het prototype van de escaperoom over het participatiepalet.

Het prototype Escaperoom is een driedimensionaal mechanisch staafdiagram in de vorm van het participatiepalet. Middels vragen en/of opdrachten over de zes verschillende onderdelen (groei, netwerk, vangnet, tot je recht komen, zelfregie en herstel) verdien je een viercijferige code, deze kan worden ingevoerd per onderdeel op het numeriek toetsenbord. De escaperoom is voltooid wanneer ieder paletonderdeel helemaal is afgerond, dit is zichtbaar wanneer alle leds branden en de staafdiagrammen helemaal omhoog bewogen zijn.

Uiteraard zijn we erg trots op dit ontwerp, het participatiepalet kan goed onder de aandacht worden gebracht en het is makkelijk in te zetten op diverse locaties. Er zijn nog wat technische zaken nodig, maar daarna gaan we deze escaperoom zeker inzetten….durf jij de uitdaging aan?!

Doorkijk naar 2021

  • Samenwerking met het zelfregiecentrum continueren.
  • Uitbreiding van herstelgroepen praktijk overstijgend binnen het financiële kader.

Tijdens de corona konden de herstelgroepen tijdelijk niet doorgaan. Er is steun op afstand aangeboden, daar hebben deelnemers geen gebruik van gemaakt.