Samen leren met het netwerk

Samen leren door kennis te delen en te inspireren

Deskundigheidsbevordering kwaliteitskader

In januari 2020 is het accreditatiesysteem wat Provico voor de regio heeft ontwikkeld bij wijze van pilot geïmplementeerd. Doel hiervan is het monitoren en kwalitatief borgen van de deskundigheidsbevordering van de poh-ggz. Dit systeem werkt met punten, waarbij de poh-ggz zelf verantwoordelijk is om zijn punten te behalen en hiermee aan zichzelf, aan de huisarts en uiteindelijk aan de patiënt kan laten zien dat hij goed geschoold is om de functie te kunnen uitoefenen. Eind 2020 is dit pilotjaar geëvalueerd door zowel de huisartsen als de poh-ggz. De bevindingen hiervan worden verwerkt een herziene versie van het systeem en wordt naar verwachting begin 2022 ingevoerd, zodat het nauw aansluit op het onafhankelijke landelijk register wat 2021 verplicht wordt gesteld.

 

 

Deskundigheidsbevordering - Scholing

In 2020 zijn 12 verschillende scholingen verzorgd binnen de regio verdeeld over 17 bijeenkomsten. Door de komst van Covid vonden 5 scholingen online plaats. De scholingsthema’s dit jaar waren:

  • Rouwbegeleiding en verlies
  • Omgaan met Borderline persoonlijkheidsstoornis
  • Psychiatrische medicatie
  • E-health
  • Yucel
  • ACT
  • en 2 netwerkbijeenkomsten

Terugblik op de netwerkmarkt van Provico d.d. 15 oktober 2020

Donderdag 15 oktober vond de eerste digitale netwerkbijeenkomst plaats: ‘Wegwijs in Limburg!’.  Met maar liefst 28 deelnemers, waaronder meerdere netwerkpartners, kunnen we spreken van een grote opkomst. Deze netwerkpartners stelden zich voor door middel van  een video en er was de mogelijkheid om in een break-out sessie met een van deze netwerkpartners te praten en te chatten. Daarna werd er door Daniëlle Arts en Hilde Theelen van WIJS een plenaire presentatie gegeven over de voortgang van WIJS en wat zij daar tegenkomen. Marlies Wegewijs -  kaderhuisarts GGZ – eindigde de netwerkbijeenkomst met een presentatie over hoe je het beste om kunt gaan met situaties die minder goed gaan (incidentenmeldingen) en benadrukte dat we daarnaast ook willen horen welke zaken juist wel goed gaan (complimenten).

 

 

Terugblik Webinar ‘Medische scholing’ d.d. 18 november 2020

Donderdagavond 18 november gaven psychiater Pauline Steijlen, kaderhuisarts ggz Marlies Wegewijs-de Jong en poh-ggz Hilde Theelen een leerzaam webinar ‘Medische Scholing’. Tijdens de webinar stond de volgende vraag centraal: hoe heeft psychiatrische medicatie invloed op het cardiovasculair risico? Er werd ingegaan op welke medische controles nodig zijn bij het chronisch gebruik van psychiatrische medicatie en hoe je deze in de huisartsenpraktijk kunt regelen.

Tenslotte werd er besproken hoe je als praktijk je patiënten met chronische psychiatrische medicatie in beeld kunt brengen en kunt zien of ze somatisch voldoende onder controle zijn.

Het was vooraf en tijdens de scholing mogelijk om vragen te stellen. Daar werd veelvuldig gebruik van gemaakt door de 90 deelnemers van het webinar. Wij kijken terug op een hele succesvolle eerste webinar ‘Medische Scholing’.

Bouwen aan herstel met Yucel

Het zorglandschap is volop in beweging. Van focus op ziekte en zorg naar focussen op herstel, leefstijl en positieve gezondheid. De Yucel methode is een manier om deze beweging te realiseren met het oog op betere kwaliteit van zorg en een betere kwaliteit van leven. 

Deze beweging kan alleen worden bewerkstelligt als gemotiveerde en goed opgeleide professionals samenwerken en dezelfde taal spreken. Ook als zij werkzaam zijn bij verschillende organisaties of in verschillende domeinen. Om die reden hebben Provico (huisartsenzorg), PSW (gehandicaptenzorg), Vincent van Gogh (geestelijke gezondheidszorg) en het Zelfregiecentrum de handen in een geslagen. Samen organiseren, implementeren en monitoren zij de inzet van de Yucel methode in de regio Noord- en Midden-Limburg.

Het trainen van professionals is een belangrijk onderdeel van de implementatie van de Yucel methode. In 2020 was Provico verantwoordelijk voor het organiseren van deze scholingen onder leiding van Marloes Smits, projectleider Yucel.

Resultaten Yucel

In het voorjaar van 2020 zijn er 18 zorgprofessionals opgeleid in de Yucel methodiek. Helaas is de scholing vanaf april komen te vervallen door Corona. Samen leren en ervaring uitwisselen over hoe de yucel methode ingezet kan worden is juist in deze periode belangrijk. Vragen als: hoe kun je de yucel methode inzetten via beeldbellen? werden besproken tijdens de netwerkbijeenkomst waarin  21 professionals samen geleerd hebben van elkaars ervaringen.  

Doorkijk naar 2021

Provico gaat in 2021 verder met het organiseren van de scholingen en bijeenkomsten. De scholing zal grotendeels online plaatsvinden.