Samen werken met het netwerk

Samen werken we aan geestelijke gezondheidszorg op het juiste moment op de juiste plek

Missie

Wij staan voor: zorgdragen dat de huisartsenzorg voor patiënten met lichte of stabiele psychische problematiek:

  • toegankelijk is;
  • laagdrempelig is;
  • snel, flexibel en op maat zorg levert;
  • optimaal/naar eigen vermogen samenwerkt met de patiënt en ervoor zorgt dat de patiënt zijn eigen regie behoudt;
  • effectief en (kosten)efficiënt is.

Visie

Wij gaan voor: faciliteren van de huisartsenpraktijken in Noord-Limburg met een eigen zorgpad. Met dit zorgpad:

  • wordt expertise uit het netwerk van geestelijke gezondheid en het sociaal domein toegankelijk;
  • kunnen huisartsen en praktijkondersteuners gebruik maken van tools zoals het e-Health platform Evie of een preventiecursus;
  • worden huisartsen en praktijkondersteuners gefaciliteerd met ondersteuning bij verwijzingen of deskundigheidsbevordering op het gebied van geestelijke gezondheidszorg;
  • wordt de samenwerking met en tussen netwerkpartners gestimuleerd.

Patiënttevredenheid

Elk jaar wordt er aan patiënten gevraagd om de belevingsmonitor in te vullen. Op die manier polsen we bij patiënten of zij tevreden zijn over de dienstverlening van de poh-ggz in de huisartsenpraktijk. In 2021 hebben 36 patiënten dit gedaan. Dit zijn 2 personen minder dan in 2020. Zij beoordelen de dienstverlening van huisartsen in het kader van de ggz met een totaal gemiddelde van een 8,4. Hieronder staat een overzicht van de scores per onderdeel.

 

Patiënt heeft vertrouwen in de deskundigheid van de praktijkondersteuner: Score: 8,7

Patiënt ervaart snelheid in de behandeling van de psychische klachten: Score: 8,0

Patiënt heeft vertrouwen in de deskundigheid van de hulpverlener: Score 8,5

Patiënt ervaart aandacht voor de thuissituatie: Score 8,5

Patiënt is tevreden over de uitleg over de behandeling van de psychische klachten: Score 8,3

Patiënt is tevreden over het resultaat van de behandeling van de psychische klachten: Score 9,0

Patiënttevredenheid

Patiënttevredenheid 2017-2021

Foto team handen op elkaar

Teamwerk

Personeel

In 2021 werken we op kantoor met een secretaresse, een relatiemanager huisartsenzorg, een relatiemanager netwerkpartners, een communicatie medewerker en een directeur. Daarnaast bestaat ons team uit: een kaderhuisarts ggz, een applicatiebeheerder ketenzorginformatiesysteem, een controller en een financieel medewerker.

Verwijsbureau Wijs

Het team van verwijsbureau WIJS bestaat uit drie verwijsadviseurs ggz/poh's-ggz.