Samen werken met het netwerk

Samen werken we aan geestelijke gezondheidszorg op het juiste moment op de juiste plek

Missie

Wij staan voor: zorgdragen dat de huisartsenzorg voor patiënten met lichte of stabiele psychische problematiek:

 • toegankelijk is;
 • laagdrempelig is;
 • snel, flexibel en op maat zorg levert;
 • optimaal/naar eigen vermogen samenwerkt met de patiënt en ervoor zorgt dat de patiënt zijn eigen regie behoudt;
 • effectief en (kosten)efficiënt is.

Visie

Wij gaan voor: faciliteren van de huisartsenpraktijken in Noord-Limburg met een eigen zorgpad. Met dit zorgpad:

 • wordt expertise uit het netwerk van geestelijke gezondheid en het sociaal domein toegankelijk;
 • kunnen huisartsen en praktijkondersteuners gebruik maken van tools zoals het e-Health platform Evie of een preventiecursus;
 • worden huisartsen en praktijkondersteuners gefaciliteerd met ondersteuning bij verwijzingen of deskundigheidsbevordering op het gebied van geestelijke gezondheidszorg;
 • wordt de samenwerking met en tussen netwerkpartners gestimuleerd.

Patiënttevredenheid

Elk jaar wordt er aan patiënten gevraagd om de belevingsmonitor in te vullen. Op die manier polsen we bij patiënten of zij tevreden zijn over de dienstverlening van de poh-ggz in de huisartsenpraktijk. In 2020 hebben 38 patiënten dit gedaan en zij beoordelen de dienstverlening van huisartsen in het kader van de ggz met een gemiddelde van een 8,3.

Meer dan de helft van de patiënten zijn enthousiast over de dienstverlening die ze hebben ontvangen.

De patiënten zijn zeer te spreken over:

 • De huisarts en de poh-ggz
 • De samenwerking met huisarts en andere hulpverleners
 • Heeft vertrouwen in de deskundigheid van de praktijkondersteuner-ggz
 • Ervaart snelheid in de behandeling van de psychische klachten
 • Tevreden over de uitleg over de behandeling van de psychische klachten
 • Ervaart aandacht voor de thuissituatie
 • Ervaart adequate bejegening door hulpverleners

Daarnaast hebben de patiënten de mogelijkheid om individueel feedback te geven.

 

 

8,8  Patiënt heeft vertrouwen in de deskundigheid van de praktijkondersteuner.

8,2  Patiënt ervaart adequate bejegening door hulpverleners.

8,8  Patiënt ervaart snelheid in de behandeling van de psychische.

7,9  Patiënt heeft vertrouwen in de deskundigheid van de hulpverlener.

7,9  Patiënt ervaart aandacht voor de thuissituatie.

9,0  Patiënt is tevreden over de huisarts.

8,0  Patiënt is tevreden over de uitleg over de behandeling van de psychische klachten.

9,2  Patiënt is tevreden over de samenwerking tussen huisartsen en andere hulpverleners.

Patiëntenstroom

In 2020 zijn er in totaal 10.323 patiënten in zorg geweest bij de poh-ggz. Dit is 4,5% van het totaal aantal inwoners van de regio, ingeschreven bij huisartspraktijken, gelieerd aan Provico. De patiënten zijn voor een deel afkomstig vanuit onze netwerkpartners:

 • Gemiddeld over het jaar is 0,8% van het aantal geïncludeerde patiënten (82 mensen) terugverwezen vanuit de specialistische ggz naar de huisarts. Relatief is dit aantal lager dan voorgaande jaren, maar absoluut zijn het meer mensen omdat de totale instroom gegroeid is van 8998 unieke patiënten in 2019 naar 10323 unieke patiënten in 2020. Een stijging van 13%.
 • Vanuit de basis ggz is 0,2% of 20 patiënten terugverwezen volgens de registratie. Dit is een lager aantal dan vorig jaar. Dit kan ook te maken hebben met een andere wijze van registratie binnen ons systeem. Deze patiënten zijn dan ook voor een minder complexe zorgvraag in zorg geweest en voor deze patiënten is het minder van belang dat er een goede overdracht is van zorg dan de patiënten vanuit de specialistische ggz.

De patiënten die zich zelf hebben aangemeld bij de huisarts hadden de volgende instroomredenen:

 

 

 

 

Personeel

In 2020 had Provico 4,0 fte in dienst. We werken op kantoor met 2 secretaresses (Ria Thijssen en Rebecca Testroote), een relatiemanager huisartsenzorg (Suzanne Nijland), een projectleider (Marloes Smits) en een directeur (Irene Piets). Daarnaast bestaat ons team uit:

 • Marlies Wegewijs, kaderhuisarts ggz
 • Almar van Wissen, applicatiebeheerder ketenzorginformatiesysteem
 • Eric Lijssen, controller
 • Inge Hermans, financieel medewerker

In 2020 is onze beleidsmedewerker van het eerste uur: Carien van Oorsouw met ontslag gegaan. Haar werk is in 2020 opgevangen door een tijdelijk medewerker: Margreet Brouwers die het kwaliteitssysteem opnieuw heeft neergezet en geborgd. Daarnaast heeft Lizan van Ooijen het team vanaf begin januari versterkt als interim projectleider. Lizan heeft zich met name gericht op het opzetten van het project WIJS, het opzetten van de sociale kaart voor de app van Px-zorg en het goed aan elkaar verbinden van alle systemen waarmee Provico werkt.

In september 2020 is de plaats van Carien van Oorsouw definitief opgevuld met de komst van Marloes Smits als projectleider. Hiermee was ons team weer compleet. 

 

Hieronder stelt Marloes zich aan jullie voor:

Hallo,
Mijn naam is Marloes Smits en sinds 1 september jl. werkzaam als projectleider binnen Provico.
Ik ben 38 jaar, heb een vriend en ben moeder van 3 kinderen. Een meid van 12 jaar, een jongen en meisje van 10 jaar.
In het verleden heb ik gewerkt in verschillende functies binnen het gevangeniswezen, gehandicaptenzorg (volwassen en jeugd) en de GGZ.
Nu ga ik met veel enthousiasme aan de slag met een voor mij nieuwe wereld, de huisartsenzorg. Leuk om iets te kunnen betekenen voor de zorg vooraan in de keten.