WIJS

WIJS is het verwijsadviesbureau voor geestelijke gezondheid in Noord-Limburg. Hieronder ziet u onze klantreis en de resultaten van 2020:

In 2020 heeft WIJS 309 aanvragen gehad van huisartsen en poh-ggz voor een advies bij verwijzingen naar de geestelijke gezondheidszorg.

Onze WIJS adviseurs hebben de aanvragen gemiddeld binnen 1,5 dag beantwoord. De huisartsen en poh-ggz hebben de dienstverlening van WIJS in 2020 als volgt beoordeeld:

Om de kwaliteit van WIJS te kunnen waarborgen evalueren we elke casus na 6 weken. In 2020 hebben we 178 evaluaties ontvangen. Uit de evaluatie blijkt dat 75% van de WIJS adviezen door de huisartsen zijn opgevolgd.

We vinden het belangrijk om te meten naar welk echelon patiënten verwezen worden. Allereerst is het belangrijk dat de patiënt de juiste zorg op het juiste moment krijgt. Ten tweede beogen we met WIJS ‘dure’ zorg om te buigen waarbij steeds meer gebruik gemaakt wordt van echelons voor minder complexe zorg. Hieronder staat weergegeven naar welk echelon de patiënten na advies van WIJS toe zijn verwezen:

Deze grafiek laat zien dat 71% van de WIJS casussen uiteindelijk terecht is gekomen in hetzelfde echelon als de huisarts op voorhand gedacht had. Dit is in veel gevallen de huisartsen zorg. Bij 11% van casussen is de patiënt uiteindelijk terecht gekomen in een echelon voor meer complexe zorg dan waar de huisarts zelf aan dacht. Een op de vijf casussen is door het WIJS advies verwezen naar een echelon voor minder complexe zorg of geen zorg. Op die manier draagt WIJS bij aan het ombuigen van complexe naar minder complexe zorg en zorg op het juiste moment op de juiste plek.

Op basis van onze data kunnen we vooralsnog niet concluderen of de wachttijden in deze regio door het initiatief van WIJS zijn afgenomen.