Terugblik 2020

Irene Piets, directeur van Provico, blikt terug op het afgelopen jaar. Ook kijken we hoe Provico de corona periode heeft meegemaakt. 

2020 was voor Provico een bewogen jaar. Niet anders dan voorgaande jaren, want als schakel in het netwerk ben je steeds bezig met aanpassen aan externe ontwikkelingen, interne verbeteringen en waar het kan innoveren.

Met trots presenteren we in dit verslag het eerste jaar van WIJS, het verwijsadviesbureau voor de huisartsenpraktijk in Noord-Limburg. In de regio zijn we al langer bezig om vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen door met onze partners bv. consultatie in te zetten of e-health, preventiegroepen of ervaringsdeskundigheid bij patiënten die hun traject in de huisartsenpraktijk hebben afgerond of juist op een wachtlijst staan. Over deze onderwerpen is van alles te lezen in dit verslag.

Met WIJS zijn we heel praktisch naast een digitale sociale kaart voor de ggz in gaan zoomen op de specifieke vraag van de patiënt via de huisarts of poh-ggz. Hoe kunnen we voor deze patiënt op dit moment in zijn situatie de juiste zorg op de juiste plek krijgen?

2020 stond daarnaast in het teken van een nieuw ICT-systeem voor de poh-ggz, een andere wijze van financiering binnen een strakker kader van de zorgverzekeraar en niet te vergeten Corona.

Alles bij elkaar maakte dit een jaar waarin we als bedrijf nog meer dan anders onze flexibiliteit en aanpassingsvermogen moesten laten zien. Terugkijkend lijkt dit ons goed gelukt. Er is door het team hard gewerkt onder soms hoge druk. We hebben de huisartspraktijken moeten belasten met de wijzigingen in dit drukke jaar vanwege Corona, maar we hebben het ook zoveel als mogelijk beperkt weten te houden om de praktijken zo min mogelijk te belasten. En daarnaast zijn we met WIJS en de andere initiatieven weer een flinke stap verder gekomen.

Dit heeft 2020 tot een bijzonder jaar gemaakt,

Irene Piets

Directeur Provico

Covid-19

In 2020 hebben we te maken gekregen met Covid-19. Dit heeft ertoe geleid dat we, in samenwerking met Praktijksteun, praktijkondersteuners ggz in de huisartsenpraktijk hebben gefaciliteerd bij het beeldbellen. Op die manier hebben we het contact tussen patiënten en poh-ggz weten te waarborgen, ondanks de covid-19 maatregelen.  

Daarnaast zijn er elke maand tips uitgewisseld tussen poh-ggz. Deze tips hadden betrekking op het waarborgen van kwaliteit van zorg in tijden van de lockdown. Er zijn mooie ideeën ontstaan: 'het bezoeken van patiënten in de tuin, vaker telefonisch contact en uiteraard beeldbellen.'. Tenslotte is patiënten de mogelijkheid geboden om door middel van e-Health aan de slag te gaan met herstel.

Hulp aan patiënten in tijden van Covid-19 is belangrijk. Maar ook zorgprofessionals kunnen baat hebben bij een luisterend oor. Om die reden heeft Provico in samenwerking met het preventieteam van Vincent van Gogh een telefoonlijn geopend voor zorgprofessionals in de huisartsenpraktijk. Hiervan is nauwelijks gebruik gemaakt. Blijkbaar hebben zorgprofessionals in de huisartsenpraktijken voldoende steun aan elkaar. De telefoonlijn was een mooie achtervang maar niet noodzakelijk.

In de zomer heeft Provico een boekje uitgegeven. In dit boekje staan tips en adviezen hoe om te gaan met de covid-19 crisis en bestemd voor zorgprofessionals in de huisartsenpraktijken. Het boekje maakt geheel uit van een pakket aan maatregelen dat Cohesie en Provico samen heeft opgesteld voor de huisartsenpraktijken. 

Open hier het boekje: Praktijkteam in Crisistijd